W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., znajdujących się na terenie naszej Diecezji, pragnę przesłać słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie wszystkim poszkodowanym, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne. Podczas nawałnic ucierpiały szczególnie miejscowości z terenu Dekanatu Szubińskiego, Nakielskiego i Mroteckiego, a także miejscowości wokół Bydgoszczy z terenu powiatu Bydgoskiego. Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców naszej Diecezji, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. W niedzielę, 3 września br., zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek we wszystkich parafiach i ośrodkach duszpasterskich naszej Diecezji. Zebrane środki należy przekazać na konto Caritas Diecezji Bydgoskiej z dopiskiem Nawałnica. Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem Wichura pod numer 72052. Potrzeby są ogromne. W porozumieniu z Caritas naszej Diecezji można przekazywać na rzecz poszkodowanych: materiały budowlane, żywność długoterminową, wodę pitną. W niektórych marketach zostaną wystawione kosze na żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Prosimy także wolontariuszy o czynne zaangażowanie się w akcję pomocy.

Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
Jan Tyrawa

 

 

Caritas Diecezji Bydgoskiej uruchamia zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i nawałnice, które przeszły nad Polską. Aby pomóc poszkodowanym można dokonać wpłaty na konto Caritas Diecezji Bydgoskiej: PLN 70 1600 1185 0004 0807 2566 7001 – z dopiskiem NAWAŁNICA lub (za pośrednictwem Caritas Polska) wysłać sms z hasłem WICHURA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT). Osoby poszkodowane z terenu diecezji bydgoskiej mogą zgłaszać swoje potrzeby do Caritas Diecezji Bydgoskiej za pośrednictwem swoich księży proboszczów. Caritas Diecezji Bydgoskiej, pozostając w kontakcie z Caritas Polska, starała się będzie w miarę możliwości spieszyć z pomocą.

1. Caritas Diecezji Bydgoskiej uruchamia zbiórkę środków na rzecz poszkodowanych przez burze i nawałnice. Aby pomóc poszkodowanym można dokonać wpłaty na konto Caritas Diecezji Bydgoskiej – z dopiskiem NAWAŁNICA lub (za pośrednictwem Caritas Polska) wysłać sms z hasłem WICHURA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT). Osoby poszkodowane z terenu diecezji mogą zgłaszać swoje potrzeby do Caritas Diecezji Bydgoskiej za pośrednictwem księży proboszczów.

2. W tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. We wtorek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w sobotę uroczystość MB Częstochowskiej. Msza Święta z uroczystości w naszym kościele o g. 8.00. W parafii MB Częstochowskiej odpust. Suma o g.12.00.

3. Trwa akcja Caritas „Z uśmiechem do szkoły". Datki można składać do skarbony przy stoliku prasowym. Ofiarodawców prosimy o zabranie cegiełek wyłożonych na stoliku. Parafialna Caritas dziękuje za zbiórkę artykułów szkolnych. Kosz na nie wystawiono przy figurze św. Teresy.

W niedzielę 27 sierpnia po mszy o g.9.00 Pani Organistka wraz ze Scholą zaprasza na wspólne uczczenie pieśniami Pani Jasnogórskiej.

Nowy nr konta bankowego naszej parafii to:

57114020040000340275166122

Na ekranach polskich kin można oglądać film hiszpańskich twórców pod tytułem: „Fatima. Ostatnia tajemnica" stworzony specjalnie z okazji 100-lecia objawień fatimskich. Gorąco zachęcamy do wybrania się do kina tym bardziej, że wiele wątków tej opowieści dotyczy naszego kraju. „Fatima. Ostatnia tajemnica" - w kinach od 18 sierpnia.

w niedziele i święta o g. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

UWAGA: w okresie letnim od 1 czerwca do 3 IX 2017 r.

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 20.00

1. Na ekranach kin można oglądać film pod tytułem: „Fatima. Ostatnia tajemnica" stworzony specjalnie z okazji 100-lecia objawień fatimskich. Zachęcamy do wybrania się do kina tym bardziej, że wiele wątków tej opowieści dotyczy naszego kraju. „Fatima. Ostatnia tajemnica" - w kinach od 18 sierpnia.

2. Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Święta Wojska Polskiego. O g. 11:30 w Myślęcinku Uroczysty Apel, o g.12:30 Parada Wojskowa, a o g. 13.00 Festyn Żołnierski.

3. W Kurii Diecezjalnej przy ul. Malczewskiego w sklepiku Caritas można zakupić w g. od 9.00 do 13.00 podręczniki do nauki religii Wydawnictwa Świętego Wojciecha z 10% zniżką.

CZAS TRWANIA PIELGRZYMKI - 10 dni
TERMIN PIELGRZYMKI 26.08.- 04.09.2017 r

Informujemy, że rozpoczął się czas przyjmowania kandydatów zamierzających wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Z racji afiliacji do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pierwsza tura naboru trwać będzie do 4 lipca. Jednak, ponieważ okres wakacji jest dla wielu młodych ludzi czasem podejmowania ważnych decyzji, przyjmować będziemy kandydatów aż do 29 sierpnia włącznie (w ramach drugiego naboru). Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki powinien wykonać kandydat, jest osobiste zgłoszenie się (nr kontaktowy: 696-784-228) w celu umówienia na spotkanie z księdzem moderatorem. Informacje dotyczące dokumentów wymaganych przez WSD można znaleźć na stronie seminarium w zakładce „Kandydat”.

1. Gościmy dziś w parafii o. Jana Kaszubę, saletyna, misjonarza z Madagaskaru.

2. We wtorek uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze św. według wakacyjnego porządku niedzielnego. Pierwsza Msza św. z uroczystości w poniedziałek o g.18.00. Na zakończenie Mszy błogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty, dziękując Bogu za tegoroczne plony.

3. Wakacyjny niedzielny porządek Mszy św. ze Mszą o g.20.00 będzie do niedzieli 3 września!!!

4. W poniedziałek 14 sierpnia zapraszamy na Pielgrzymkę Maksymiliańską z kościoła NSPJ na Placu Piastowskim do parafii św. Maksymiliana Kolbe na Osowej Górze. Wymarsz o g. 16.00.

5. Trwa akcja Caritas „Z uśmiechem do szkoły". Datki można składać do skarbony przy stoliku prasowym. Ofiarodawców prosimy o zabranie cegiełek wyłożonych na stoliku. Parafialna Caritas organizuje zbiórkę artykułów szkolnych. Kosz na nie wystawiono przy figurze św. Teresy.

6. W Kurii Diecezjalnej przy ul. Malczewskiego 1 w sklepiku Caritas Diecezji Bydgoskiej można zakupić w g. od 9.00 do 13.00 podręczniki do nauki religii Wydawnictwa Świętego Wojciecha z 10% zniżką.

Rekrutacja na studia zaoczne trwa do 11 września, a rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone dnia 15 września. Bliższe informacje dotyczące warunków rekrutacji i studiów dostępne są na stronie internetowej www.bydgoskateologia.pl. Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ogłasza nabór na:

Kuria Biskupia Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu, za zgodą Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Tyrawy, podaje do wiadomości, że od 6 sierpnia 2017 r. w każdą niedzielę o godz. 12.00 w kaplicy akademickiej, mieszczącej się przy Bazylice św. Wincentego a Paulo, al. Ossolińskich 2, będzie sprawowana Msza Święta w języku ukraińskim w obrządku Greckokatolickim. Szczegółowe informacje w języku ukraińskim oraz kontakt do księdza odpowiedzialnego za duszpasterstwa dla grekokatolików dostępne są w gablocie ogłoszeniowej oraz w ZAŁĄCZNIKU.

„Grupy Rodzinne A!-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików, istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

grupa „Teresa”, Dom Parafialny, ul. Plac Piastowski 5 (nacisnąć domofon 37) 85-012 Bydgoszcz, środa - 11.00.

grupa „Mateusz”, Parafia św. Mateusza, ul. Skarżyńskiego 4, 85-791 Bydgoszcz, wtorek - 18.30.

1. W duchowej łączności z pątnikami zdążającymi na Jasną Górę z różnych części Polski zapraszamy na XXVIII Pielgrzymkę Maksymiliańską w intencji otrzeźwienia Narodu Zbiórka pielgrzymów w kościele Najśw. Serca P. Jezusa na PI. Piastowskim, w poniedziałek, 14.08. o godz. 15.40, wymarsz o 16.00. Po Mszy Św. odpustowej w kościele św. Maksymiliana na Osowej Górze (o g.18:00) zapraszamy pielgrzymów na poczęstunek.

2. Kuria Biskupia Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego za zgodą bp Jana Tyrawy, podaje do wiadomości, że od dziś w każdą niedzielę o g. 12.00 w kaplicy akademickiej, mieszczącej się przy Bazylice św. Wincentego a Paulo będzie sprawowana Msza Święta w języku ukraińskim w obrządku Greckokatolickim.

3. Ruszyła akcja Caritas Z uśmiechem do szkoły. Cegiełki za 1 i 2 zł zostały wyłożone na stoliku prasowym. Składane ofiary do skarbony przy stoliku prasowym, przeznaczone są na dofinansowanie obiadów w Zespole Szkół nr 21. Parafialny Zespól Caritas organizuje akcję zbierania artykułów szkolnych. Kosz na nie wystawiono przy figurze św. Teresy.

4. W biurze parafialnym można nabyć Ewangeliarz na 2018 r., duży za 20 zł, a mały za 10.

5. Nabożeństwo fatimskie w niedzielę 13 sierpnia rozpoczniemy wyjątkowo o g.20.15.

6. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają dwa święta. W środę, 9 sierpnia, oddamy cześć św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein, w czwartek św. Wawrzyńcowi.

7. Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Czesława Karólaka. Dobry Jezu…

Zapraszamy do wsparcia dzieła misji oraz pomocy dla syryjskiej rodziny w ramach akcji Caritas Polska "Rodzina - rodzinie" poprzez zbiórkę makulatury. Terminy zbiórek w 2017 r. przypadają: 20-21 stycznia, 17-18 lutego, 17-18 marca, 21-22 kwietnia, 26-27 maja, 23-24 czerwca, 15-16 września, 20-21 października, 24-25 listopada i 22-23 grudnia. W ramach akcji "makulatura" wsparliśmy dotychczas: budowę studni w Sudanie, sierociniec w Dakarze prowadzony przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi oraz dzieło Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni w które wierni zobowiązani są od uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego.

Działające od 2016 r. przy Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzozie Katolickie Stowarzyszenie Edukacyjno - Sportowe podjęło trud budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego. W celu pozyskania środków na ten cel Stowarzyszenie zgłosiło projekt budowy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Lotto pn. „odLOTTOwajazda z OSHEE”. Główną nagrodą w konkursie jest dofinansowanie zwycięskiego projektu przez Fundację w wysokości 150.000 zł. Stowarzyszenie jest jedyną organizacją pozarządową działającą na terenie Diecezji Bydgoskiej a jednocześnie w Powiecie Bydgoskim, które zakwalifikowało się do II etapu konkursu, wśród 50 organizacji z całej Polski, które będą rywalizowały o dofinansowanie swoich projektów.

Przypominamy, że w naszym kościele działa pętla indukcyjna dla słabosłyszących. Aparat należy nastawić na cewkę indukcyjną, pozycja T. W związku z "naszą pętlą" otrzymaliśmy miłą koresponcję:Ja wraz z małżonką jesteśmy osobami niedosłyszącymi i nosimy aparaty słuchowe.... przeglądając stronę www Waszej Parafii zauważyliśmy, że jest zainstalowany system pętli indukcyjnej ułatwiającej w słyszeniu dla osób z wadą słuchu.... Wczoraj wraz z małżonką byliśmy na mszy świętej w Waszej Parafii na 11.30 i jesteśmy mile zaskoczeni, Pierwszy raz byliśmy tacy zadowoleni i szczęśliwi że wszystko słyszeliśmy. Naprawdę jest to niesamowite !! Miło by było gdyby każda parafia miała taki system. Tomasz R.

kaplica mParafia p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej
Adres: ul. Bartosza Głowackiego 20, 85-714 Bydgoszcz
Telefon: tel. 52 342 04 02 – parafia, tel. 52 342 95 00 - biuro
tel. kom. 504 435 598
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.mbzwycieskiej.pl

Msze świete w naszym kościele:

w niedziele i święta o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
w okresie letnim od czerwca do sierpnia: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 20.00
w święta przypadające w dni pracy: 7.00. 8.00, 10.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00 (podczas wakacji !!!!  8.00 i 18.00)
podczas kolędy: 7.00, 8.00, 15.30