Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład dr. Krzysztofa Mazura pod tytułem: „Co nam pozostało z ideałów Solidarności?” Spotkanie odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18). Krzysztof Mazur jest politologiem, filozofem, doktorem nauk politycznych, specjalizuje się w filozofii społecznej oraz zarządzaniu publicznym. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Klubu Jagiellońskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2009-2010 współpracował z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Laureat Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2012). Członek redakcji kwartalnika „Pressje”. Redaktor książki Edwarda Abramowskiego „Zagadnienia socjalizmu” (Kraków 2012). Autor książki „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” (Kraków, 2017).

Książka „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” autorstwa dr Krzysztofa Mazura rekonstruuje myśl polityczną największego w dziejach świata ruchu społecznego. Według interpretacji autora korzeni ideowych „Solidarności” nie należy szukać w żadnej konkretnej tradycji myślenia politycznego, gdyż wyrastała ona wprost z doświadczenia jego twórców. Dlatego w tym kontekście powinniśmy mówić nie tyle o rewolucji społecznej czy politycznej, ale przede wszystkim o rewolucji moralnej czy wręcz egzystencjalnej. Jednocześnie działaczy związkowych cechowała niezwykła swoboda sięgania po bardzo różne tradycje, które miały pomóc wyrazić to doświadczenie. Stąd znajdziemy w myśli „Solidarności” elementy republikańskie, socjalistyczne czy wyraźne inspiracje Katolicką Nauką Społeczną. Ostatecznie jednak ten unikalny sposób myślenia o człowieku i wspólnocie politycznej nie przetrwał do naszych czasów, gdyż po 1989 r. Polska przyjęła zupełnie inną tradycję myślenia. Nowożytna wizja polityki oddzielająca moralność od sprawczości ustanawiała zupełnie inne ramy, niż te kategorie, z których wyrastała „Solidarność”. Stąd tytułowe „przekroczenie nowoczesności”.

http://diecezja.bydgoszcz.pl/