Katecheza parafialna dla rodziców i dzieci - niedziele: 15 IV po Mszy św. o g.10.30

Pierwsza spowiedź dla dzieci i rodziców - 20 kwietnia o g.16.15

Odbiór strojów 20 kwietnia o g.17.30 w biurze parafialnym, tel. do pracowni szat liturgicznych 56 654 34 21

Próby przed I Komunią z ks. Łukaszem zawsze po wieczornej Mszy!!!: 8, 11, 14, 17, 22 i 24 maja

Spowiedź przed I Komunią dla dzieci, rodziców i rodzin - 25 maja po wieczornej Mszy św. w kościele [ok.18.30]